More brands from

คำแนะนำ

  เลือกหลอดไฟ

  • ผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน (3)
  ดู
  ตาราง
  รายการ
  ประเภทผลิตภัณฑ์
  ราคา
  ประเภทของขั้ว
  กำลังส่องสว่าง
  การปรับอุณหภูมิสี

  Capsule

  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   หลอดไฟฮาโลเจนแบบแคปซูล

    

   หลอดไฟฮาโลเจนแบบแคปซูล

   • 10 วัตต์
   • ขั้ว G4
   • ใส
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   หลอดไฟฮาโลเจนแบบแคปซูล

    

   หลอดไฟฮาโลเจนแบบแคปซูล

   • 50 W
   • ขั้ว GY6.35
   • โทนแสงสีเหลือง
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   หลอดไฟฮาโลเจนแบบแคปซูล

    

   หลอดไฟฮาโลเจนแบบแคปซูล

   • 20 วัตต์
   • ขั้ว G4
   • ใส

  ไม่พบผลิตภัณฑ์ของคุณที่นี่ใช่ไหม

  ดูภาพรวมทั้งหมดของผลิตภัณฑ์