More brands from

  เลือกหลอดไฟ

  • ผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน (2)
  ดู
  ตาราง
  รายการ
  ประเภทผลิตภัณฑ์
  ราคา
  คุณต้องการแสงสว่างแบบใด
  กำลังส่องสว่าง
  คุณสมบัติพิเศษ
  ขนาดวัตต์

  รูปทรงเทียน

  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   LED เทียน (หรี่แสงได้)

   LED

   เทียน (หรี่แสงได้)

   • 4.5 วัตต์ (50 วัตต์)
   • ขั้ว E14
   • โทนแสงสีเหลือง
   • หรี่แสงได้
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   LED รูปทรงเทียน

   LED

   รูปทรงเทียน

   • 2 วัตต์ (25 วัตต์)
   • ขั้ว E14
   • โทนแสงสีเหลือง

  ไม่พบผลิตภัณฑ์ของคุณที่นี่ใช่ไหม

  ดูภาพรวมทั้งหมดของผลิตภัณฑ์