More brands from

ปลอดภัยกว่า ฉลาดกว่า
ยั่งยืนยิ่งกว่า

แสงสว่างที่ดีขึ้น เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า


การที่จะยืนหยัดอยู่ในอุตสาหกรรมให้ได้อย่างเข้มแข็ง คุณต้องรอบคอบกับค่าใช้จ่ายในทุกกระบวนการ แสงสว่างอาจเป็นรายจ่ายค่าพลังงานของโกดังได้มากถึง 80% จึงต้องมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แสงสว่าง LED จากฟิลิปส์มีความคงทนยาวนานและประหยัดพลังงาน จึงสร้างผลลัพธ์ได้เป็นอย่างมากในบัญชีรายจ่ายของคุณ อีกทั้งยังทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงได้ เนื่องจากลดเวลาการปิดใช้งานและลดการใช้พลังงาน ทำให้พนักงานปลอดภัยมากขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติงาน และเพิ่มพูนประสิทธิผลงานให้มากขึ้นอีกด้วย

ลดค่าใช้จ่าย

ลดการใช้พลังงาน ด้วยระบบและอุปกรณ์ควบคุมแสงสว่าง LED ที่ประหยัดพลังงาน 

 

ตัดรายจ่ายต้นทุน โดยเลือกใช้บริการ Light as a Service (LaaS) หรือระบบแสงสว่างหมุนเวียน

 

วางแผนการปิดใช้งานและงานบำรุงรักษา เพื่อลดเหตุขัดข้องและเวลาปิดปรับปรุง

การดำเนินงานที่เหมาะสม

เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานและปรับปรุงต้นทุนแรงงานให้ดีขึ้น โดยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

 

สร้างความภักดีของลูกค้า ด้วยประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

 

เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานเผื่อถึงอนาคต โดยทำให้การปรับเปลี่ยนโซนง่ายดาย ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่าง

เสริมสร้างสุขอนามัยและความปลอดภัย

สอดคล้องตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

 

สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการทำงาน โดยทำให้พื้นที่ทำงานมีแสงสว่างทั่วถึง

 

ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ด้วยแสงสว่าง LED คุณภาพสูง

พัฒนาความยั่งยืน  

ลดรอยเท้าคาร์บอน โดยการลดการใช้พลังงาน

 

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ความผิดพลาดต่ำลง และของเสียน้อยลง

 

สอดคล้องตามกฎระเบียบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

สำรวจดูความเป็นไปได้

แสงสว่างสำหรับอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ชาญฉลาดยิ่งกว่าเดิม

GreenWarehouse

สำหรับงานโลจิสติกส์และพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีเพดานระดับกลางหรือสูง

โคมไฟไฮเบย์

สำหรับพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีเพดานต่ำ

โคมไฟพร้อมรางเดินสาย

สำหรับ HACCP และพื้นที่ห้องทำความสะอาด

โคมไฟสำหรับห้องกันน้ำเพื่อทำความสะอาด

โซลูชัน LED พื้นฐานสำหรับทุกพื้นที่

กลุ่มผลิตภัณฑ์โคมไฟฝังฝ้า

บริการระบบแสงสว่างของฟิลิปส์สำหรับอุตสาหกรรม
ปรับปรุงความปลอดภัยของพนักงาน เสริมสร้างความยั่งยืน และคืนผลตอบแทนการลงทุนที่สูงขึ้นสำหรับคุณ

บริการเพื่องานโครงการ

ข้อมูลเชิงลึกและการออกแบบเฉพาะตัวสำหรับแสงสว่าง

บริการเพื่องานโครงการ

 

คุณกำลังต้องการอัพเกรดอุปกรณ์แสงสว่างอยู่หรือไม่ เราคำนึงถึงความต้องการและความประสงค์ของคุณ โดยจะประเมินอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่เดิม และมอบข้อมูลและคำแนะนำที่ชัดเจนให้คุณทราบว่าจะปรับปรุงแผนระบบแสงสว่างให้ดีขึ้นได้อย่างไร เรายินดีช่วยเหลือในทุกกรณี ตั้งแต่การออกแบบใหม่ทั้งหมดไปจนถึงโซลูชันรีโทรฟิตอุปกรณ์ LED ที่ง่ายดาย

บริการบำรุงรักษาและตรวจสอบหลังการติดตั้ง

ยืดอายุงานติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่างของคุณ

บริการบำรุงรักษาและตรวจสอบหลังการติดตั้ง

 

โครงสร้างพื้นฐานระบบแสงสว่างเป็นหนึ่งในการลงทุนที่มีมูลค่าสูงและมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดขององค์กร ดังนั้น คุณจึงต้องการลงทุนอย่างปลอดภัย ด้วยแผนการบำรุงรักษาที่ถูกต้องและการช่วยเหลือจากระยะไกล เราจะช่วยให้คุณยืดอายุการใช้งานและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์ โดยรบกวนการดำเนินงานเพียงเล็กน้อยและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด

บริการจัดการดูแล

ประสิทธิภาพที่ให้ผลลัพธ์ตามต้องการสำหรับระบบแสงสว่างของคุณ

บริการจัดการดูแล

 

เพื่อความอุ่นใจสูงสุด คุณสามารถมอบหมายงานโครงสร้างพื้นฐานระบบแสงสว่างทั้งหมดให้เราดูแลได้ บริการจัดการดูแลของเราพร้อมสรรพสำหรับคุณ นับตั้งแต่การเริ่มต้นออกแบบและติดตั้ง ตลอดจนถึงการดำเนินงานและการบำรุงรักษาโดยต่อเนื่องที่ไร้ความยุ่งยากใดๆ เรายังจะคำนวณแม้แต่ด้านความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ และช่วยคุณลดรอยเท้าคาร์บอนให้เหลือน้อยที่สุดอีกด้วย

บริการจัดการดูแล
ประสิทธิภาพแห่งอุปกรณ์แสงสว่างที่ให้ผลลัพธ์ตามต้องการสำหรับอาคารอุตสาหกรรม

บริการจัดการดูแลแบบมาตรฐาน

ไร้ความยุ่งยาก ประหยัดค่าใช้จ่าย พร้อมประสิทธิภาพที่วางใจได้

 • แผนระบบแสงสว่างที่กำหนดเองเพื่อสร้างประสิทธิภาพของกำลังส่องสว่าง
 • ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การบำรุงรักษา และการเสื่อมสภาพ
 • ไร้ความยุ่งยาก และรับประกันการทำงานของอุปกรณ์แสงสว่างของคุณ
 • การฝึกอบรมและเอกสารรายละเอียดสำหรับคุณและทีมงาน

 

การไฟฟ้าและการประปา นครดูไบ (DEWA) ต้องการประหยัดพลังงานโดยให้มีการรบกวนต่อกระบวนการทำงานน้อยที่สุด โซลูชันของเราช่วยประหยัดพลังงานสำหรับระบบแสงสว่างได้ถึง 68% ในทันที

Light as a Service

ไม่ต้องลงทุนก้อนใหญ่

 • ชำระค่าแสงสว่างตามที่คุณใช้ แทนที่จะต้องซื้ออุปกรณ์แสงสว่างเอง
 • ค่าใช้จ่ายคงที่เป็นรายเดือนหรือรายปี
 • ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม โดยไม่มีค่าซ่อมบำรุงหรือค่าเปลี่ยนอุปกรณ์

ระบบแสงสว่างหมุนเวียนของฟิลิปส์

ความยั่งยืนที่เหนือระดับ พร้อมด้วยองค์ประกอบเศรษฐกิจหมุนเวียน

 • ใช้อุปกรณ์จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ซึ่งออกแบบมาเพื่อการใช้ซ้ำและการรีไซเคิล
 • ลดรอยเท้าคาร์บอนและปริมาณวัสดุเหลือใช้
 • ขับเคลื่อนคะแนนความยั่งยืนและภาพลักษณ์แบรนด์

 

Bruynzeel Storage Systems ถือว่านโยบาย CSR เป็นความสำคัญหลัก เพื่อจะประหยัดค่าใช้จ่ายและพลังงาน พวกเขาจึงมอบหมายให้ฟิลิปส์บริหารจัดการแสงสว่างของพวกเขา

บริการบำรุงรักษาและตรวจสอบหลังการติดตั้ง
ยืดอายุงานติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่างสำหรับงานอุตสาหกรรมของคุณ

แพ็กเกจระดับ Essential

คุ้มครองการลงทุนของคุณ

 

 • ตรวจสอบระบบแสงสว่างถึงสถานที่ของคุณอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการอัพเดทซอฟต์แวร์
 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ช่วยตรวจตราความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหาและดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที
 • บริการช่วยเหลือระยะไกล มั่นใจได้ในทีมงานสนับสนุนที่รวดเร็วฉับไวสำหรับทุกปัญหาในช่วงเวลาทำการอาคารของคุณ

แพ็กเกจระดับ Premium

การดำเนินงานที่ไม่ยุ่งยาก

 

 • ค่าใช้จ่ายคงที่เป็นรายปี คุณจึงสามารถควบคุมกระแสเงินสดได้ดีกว่า
 • แผนบริการรวมแรงงานและวัสดุต่างๆ 
 • วิศวกรซ่อมบำรุงที่ผ่านการฝึกอบรม มอบบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและแก้ไขถึงสถานที่

เพื่อความอุ่นใจ การจัดการสำนักงานที่มีประสิทธิภาพ และให้คุณควบคุมค่าใช้จ่ายด้านแสงสว่างของตัวอาคารได้ดียิ่งกว่า เลือกแพ็กเกจระดับ Premium ซึ่งรวมบริการทุกอย่างในแพ็กเกจระดับ Essential – แต่ที่มากกว่านั้นคือ:

 

 • ค่าใช้จ่ายคงที่เป็นรายปี มอบบริการที่ครอบคลุมครบถ้วนสำหรับทัังสำนักงานของคุณ
 • รวมแรงงานและวัสดุ (ชิ้นส่วนอะไหล่อุปกรณ์แสงสว่างและ/หรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน) ที่จำเป็นในกรณีเหตุขัดข้อง
 • วิศวกรซ่อมบำรุงผ่านการฝึกอบรม พร้อมมอบบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและแก้ไขถึงสถานที่ คุณจึงมั่นใจได้ว่าระบบแสงสว่างที่ติดตั้งในสำนักงานจะทำงานอย่างเหมาะสม
 • ตัวเลือกเพิ่มเติม: การวิเคราะห์ข้อมูลและการปรับระบบให้เหมาะสม

แพ็กเกจระดับ Premium+

ปรับปรุงประสิทธิภาพให้เหมาะสม

 

 • การวิเคราะห์โดยอ้างอิงข้อมูล เพื่อพิจารณาลักษณะการใช้แสงสว่างและความต้องการแสงสว่างของคุณที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา รวมถึงการรายงาน ข้อมูลเชิงลึก และผู้ให้คำปรึกษา

o ปรับลักษณะการใช้งานพื้นที่ให้เหมาะสมกับสถานที่ของคุณ

o การควบคุมความพร้อมใช้งาน (สภาพอุปกรณ์แสงสว่างที่สมบูรณ์)

o รายการงานใช้พลังงาน

o การตรวจตราความสอดคล้องตามมาตรฐานด้านแสงสว่างสำหรับอุตสาหกรรม

 • การปรับระบบแสงสว่างสำหรับอาคารของคุณให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยมีบริการซ่อมบำรุง อัพเดท และปรับปรุงต่างๆ ตามกำหนดเวลา
 • การฝึกอบรมต่อเนื่องสำหรับทีมงานบริษัทของคุณ
 • เอกสารรายละเอียดใน Philips MyServices Portal

บริการเพื่องานโครงการ
ข้อมูลเชิงลึกและการออกแบบเฉพาะตัวสำหรับแสงสว่างเพื่ออุตสาหกรรม

บริการตรวจสอบและออกแบบ

 

แสงสว่างที่ดีจะทำให้โกดังและพื้นที่อื่นๆ ของอุตสาหกรรมมีความปลอดภัยและประสิทธิผลสูงขึ้น ฟิลิปส์สามารถดำเนินการตรวจสอบระบบแสงสว่างในสถานที่ของคุณโดยละเอียด เราจะช่วยคุณประเมินอุปกรณ์แสงสว่างที่มีอยู่ ในแง่ของการใช้พลังงาน การกระจายแสง ความสบายตาในพื้นที่ปฏิบัติงาน และระดับแสงในโซนใช้งานต่างๆ

ผู้เชียวชาญด้านระบบแสงสว่างของเราจะประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาจากการตรวจสอบสถานที่ เพื่อสร้างแผนระบบแสงสว่างแบบใหม่ที่ปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับอาคารของคุณ ซึ่งอาจจะใช้โซลูชันระบบแสงสว่างได้หลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบูรณะใหม่ทั้งระบบ หรือการปรับปรุงหลอด LED ที่ติดตั้งได้รวดเร็วและรบกวนกระบวนการทำงานเพียงเล็กน้อย การออกแบบใหม่นี้จะพิจารณาถึงแสงสว่างที่ถูกต้องสำหรับทุกพื้นที่ปฏิบัติงานในสถานที่ของคุณ นับตั้งแต่คลังจัดเก็บไปจนถึงสายงานประกอบชิ้นส่วน และเน้นย้ำให้ได้รับผลตอบแทนการลงทุนสูงขึ้นด้วย

บริการให้คำปรึกษา

 

การปรับปรุงอุปกรณ์แสงสว่างสามารถเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิผลของพื้นที่ปฏิบัติงานในสถานที่ของคุณได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างเป็นผล บริการให้คำปรึกษาจากเราจะช่วยให้คุณสร้างแผนระบบแสงสว่างที่ปรับปรุงการดำเนินงาน พร้อมทั้งยังทำให้สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยอุตสาหกรรม

ฟิลิปส์คือพันธมิตรระยะยาวสำหรับระบบแสงสว่าง เราจะจัดสรรทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณปรับปรุงคุณภาพแสงสว่างภายในโกดังหรือพื้นที่ทำงาน เพื่อที่คุณจะใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด แสงสว่างที่มีคุณภาพยังจะส่งผลในแง่บวกต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิผลดียิ่งขึ้นได้อีกด้วย

กรณีศึกษา

กรณีศึกษา
โรงไฟฟ้า DEWA
 

กรณีศึกษา
Gothenburg Ro/Ro Terminal AB

กรณีศึกษา
DB Schenker
 

กรณีศึกษา
Bruynzeel
 

หากคุณสนใจ

เชิญติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ
สำหรับข้อสงสัยและการสอบถามใดๆ