ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

eW Flex SLX is a versatile strand of large, individually controllable white-light LED nodes. The durable, flexible form factor allows dynamic points of white light to be installed across nearly any interior or exterior surface, including walls, ceilings, floors, three-dimensional sculptures, and set pieces. eW Flex SLX can also light tight alcove spaces and signage.

Benefits

Individually controllable white-light nodes
Flexibility in configuration
Compatible with industry-leading controls
ดาวน์โหลด
Leaflets
Visuals
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง