ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

Delivering a warm, halogen-like accent beam, MASTER LEDspot LV AR111 is an ideal retrofit solution for spot and general lighting applications in the hospitality and retail industry. It is particularly suitable for general lighting where the light is on all the time, such as creative accent lighting applications in shops, restaurants, hotels, and especially for galleries, exhibitions and museums. The robustly designed MASTER LEDspot LV AR111 offers various beam angles for a clearly defined beam spread. There is no UV or IR in the beam, making it suitable for illuminating heat-sensitive objects (food, organic materials, paintings, etc.). The patented intelligent driver enables broad compatibility with existing electromagnetic and electronic halogen transformers. MASTER LEDspot LV AR111 delivers huge energy savings and minimises maintenance cost without any reduction in brightness.

Benefits

Up to 80% energy saving compared with halogen lamps
Broad compatibility with transformers
Retrofittable
ดาวน์โหลด
Leaflets
Visuals
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง