ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

High Pressure Sodium lamp with opalized outer bulb retrofit for High Pressure Mercury lamps

Benefits

Instant and cost-effective upgrade of light level and reduction of energy use replacing HPL
ดาวน์โหลด
Leaflets
Visuals
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง