ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

High Pressure Sodium lamp with opalized ovoid outer bulb, high output and long reliable lifetime

Benefits

Superior technology results in a long and reliable lifetime, high lumen maintenance and a reliable ignition over lifetime
High energy efficacy and absence of lead (Pb) makes this a sound environmental offer
High luminous efficacy makes this the most energy efficient HPS lamp

คุณสมบัติ

Ovoid, internally white coated outer bulb
Ceramic discharge tube with Philips Integrated Antenna (PIA) for a long and reliable lifetime
Robust construction with few welding points is highly vibration- and shock-resistant, further reducing early failures and extending lamp life
ZrCo getter ensures high lumen maintenance and few early failures
"Plus" concept with high efficacy translated into high light output
Completely lead-free lamps

การประยุกต์ใช้งาน

Road and residential lighting
Industrial lighting both indoor and outdoor
Recreational sports facilities Outdoor and Indoor
See all products
ดาวน์โหลด
Leaflets
Visuals
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง