ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

Quartz metal halide lamps with clear outer bulb

Benefits

High safety and comfort level, maintained over life
Minimal maintenance cost
Initial investment saving options with "Plus"-concept
ดาวน์โหลด
Leaflets
Visuals
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง