ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

Quartz metal halide lamps with clear outer bulb

Benefits

High safety and comfort level, maintained over life
Minimal maintenance cost
Initial investment saving options with "Plus"-concept

คุณสมบัติ

Clear tubular outer bulb
Unique 3-band technology resulting in high luminous efficacy, both initially and over long lifetime
Renders a natural white colour appearance and good colour stability

การประยุกต์ใช้งาน

Sports lighting. floodlighting of buildings and monuments, area lighting e.g. harbours and building sites, canopy lighting e.g. petrol stations, horticultural lighting
See all products
ดาวน์โหลด
Leaflets
Visuals
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง