ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

The medium wattage lighting system that gives superior, longer-lasting white light for both indoor and outdoor use

Benefits

High quality sparkling white light
Highest energy saving and lowest cost of ownership
Reduced energy consumption/CO2 emission
Dimmable

คุณสมบัติ

Very high-quality white light with excellent colour rendering
Long reliable lifetime combined with highest system efficacy
New socket design makes lamp extremely compact and improves efficiency
New electronic gear platform

การประยุกต์ใช้งาน

Outdoor; floodlighting of buildings and other interesting structures. Illumination of roads and pedestrian areas, public spaces, car parks, petrol stations etc.
Indoor; larger (high-bay) retail outlets, warehouses, manufacturing facilities etc.
See all products
ดาวน์โหลด
Leaflets
Visuals
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง