ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

MASTER dichroic coated low-voltage halogen reflector lamp with EcoBoost technologyMost energy-efficient dichroic lamp on the market

Benefits

Lowest possible energy and maintenance costs while maintaining light levels. Lowest possible heat production
Designed to replace standard and high end dichroic reflector lamps leading to savings in energy costs of up to 40% compared to standard dichroics
Increased comfort and (where applicable) lower cooling costs because of up to 40% lower heat transmission
Up to 66% more lifetime compared to standard conventional halogen dichroics (5000 hours)
Lowest UV output for a dichroic lamp reduces fading risks to absolute minimum
ดาวน์โหลด
Leaflets
Visuals
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง