ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

Low-pressure mercury discharge lamps with a tubular 16 mm envelope

Benefits

Allows system miniaturisation and maximum luminaire design freedom
Lamp lengths enable easy fitting into ceiling module systems
Optimised for installations which need high luminous flux
Virtually constant lumen level with excellent lumen maintenance
Good colour rendering
ดาวน์โหลด
Leaflets
Visuals
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง