ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

16 mm tube diameter circular fluorescent lamps with a choice of various diameters

Benefits

Slim 16 mm tube allows creation of extremely flat luminaires
Allows appealing circular designs
High lamp efficacy
Good colour rendering
Temperature independent light output
Higher average system efficiency

คุณสมบัติ

Perfect circular shape
Highly efficient 3-band fluorescent coatin
Specifically designed for operation with electronic gear
Can be ignited from -15 to +50 °C
Amalgam technology

การประยุกต์ใช้งาน

Brings the benefits of TL5 lighting to an even wider range of attractive applications
Suitable for a wide range of professional and semi-professional applications
Ideal for use in shops, offices and public areas with non-traditional lay-outs
Amalgam lamps are limited suitable for dimming applications
See all products
ดาวน์โหลด
Leaflets
Visuals
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง