ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

Low-pressure mercury discharge lamps with a tubular 26 mm envelope

Benefits

Excellent colour rendering. Making representation of colours extremely realistic
Lamp developed to answer the needs of the demanding graphical industry (consistent with the strict standards for the graphical industry defined in EN-12464)
Very accurate colour point
Attractive packaging configuration
Direct retrofit for all Standard and Super 80 TL-D lamps operating on conventional or electronic gear
Choice of daylight and cool daylight colours
ดาวน์โหลด
Leaflets
Visuals
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง