ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

Low-pressure mercury discharge lamps with a tubular 26 mm envelope

Benefits

Very good colour rendering. Making colours appear rich, deep and enhanced as they do in daylight, making products appear more attractive
25% More light than competition
Enabling customer to switch to 900-colours with (almost) no decrase of light level
Enabling customers (in certain segments) to respect the new European standard for lighting of indoor workplaces (CEN 12464-1), without investing in new luminaires
Attractive packaging configuration
Direct retrofit for all Standard and Super 80 TL-D lamps operating on conventional or HF gear
Possible to create atmospheres from warm white to cool daylight

คุณสมบัติ

High-quality fluorescent coating
Available in various colour designations

การประยุกต์ใช้งาน

Used in applications where good colour rendering is crucial, such as shops (flower, fashion, department, etc.), hairdresser, museums, hospitals, etc
See all products
ดาวน์โหลด
Leaflets
Visuals
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง