ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

Low-pressure mercury discharge lamps with a tubular 26 mm envelope

Benefits

Very good colour rendering. Making colours appear rich, deep and enhanced as they do in daylight, making products appear more attractive
25% More light than competition
Enabling customer to switch to 900-colours with (almost) no decrase of light level
Enabling customers (in certain segments) to respect the new European standard for lighting of indoor workplaces (CEN 12464-1), without investing in new luminaires
Attractive packaging configuration
Direct retrofit for all Standard and Super 80 TL-D lamps operating on conventional or HF gear
Possible to create atmospheres from warm white to cool daylight
ดาวน์โหลด
Leaflets
Visuals
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง