ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

Premium-quality glow switches range for igniting conventional electromagnetic fluorescent lamps

Benefits

Premium quality ensures trouble-free operation
Low maintenance costs through extremely low early replacement levels
Secure, safe and fast lamp ignition according to IEC 155 international standard
The world’s only starters with no radioactive material inside the glow switch while maintaining high quality performance; patented technology avoids hazardous substances in the manufacturing and recycling phases
Flame-retardant components for additional safety
Redesigned canister top for easy installation; either with a screwdriver or through improved grip
ดาวน์โหลด
Leaflets
Visuals
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง