ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

Range of high-efficiency, discharge lamps with warm colour to be used in open luminairs

Benefits

Exceptional brightness and colour rendering especially of warm colours, e.g. red and gold
High lamp efficacy results in low operating costs and low heat generation
Long lamp life compared with incandescent and halogen lamps
ดาวน์โหลด
Leaflets
Visuals
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง