ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

Energy saving compact fluorescent lampCompact long-arc low-pressure mercury discharge lampEnvelope consists of 6 parallel narrow fluorescent tubes

Benefits

Optimal light performance for short or long operation per switch on
More light (about 15% more) per light point than common
Long life and sustainable light output
ดาวน์โหลด
Leaflets
Visuals
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง