ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

Energy-saving compact fluorescent lampsCompact long-arc low-pressure mercury discharge lampEnvelope consists of 4 parallel narrow fluorescent tubes

Benefits

Optimal light performance for short or long operation per switch on
Long life and sustainable light output

คุณสมบัติ

2-pin base with a housing incorporating the special instant starter and capacitor
Lamp characteristics are influenced by operating conditions and control gear used
Dimming is not possible

การประยุกต์ใช้งาน

Designed for general or supplementary lighting in professional or home environments
Recessed or surface-mounted downlighters, wall units, table lamps and pendant lamps
See all products
ดาวน์โหลด
Leaflets
Visuals
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
     
เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง