อุปกรณ์เสริม

  ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

  Mains-voltage 63 mm diameter reflector lamp

  Benefits

  Bright, sparkling halogen light
  Convenient halogen solutions that fit in standard, existing luminaires
  Retrofit halogen replacement for R60/R63 incandescent reflector lamps

  คุณสมบัติ

  Hard-glass halogen burner optically positioned in a parabolic, aluminium-coated pressed-glass reflector (PAR) with new optical pressing design
  Excellent colour rendering
  White, crisp sparkling halogen light
  Long life (2.5 times the lifetime of a normal incandescent lamp)
  Spot versions have slightly stippled front glass to emphasise the sparkling reflector
  Flood versions have a faceted front glass to prevent glare and ensure a homogeneous beam distribution
  Front glass protects the lamp for safety and prevents touching and dust deposits

  การประยุกต์ใช้งาน

  Typically used for accent and display lighting in shops, especially for premium goods
  Also used as accent and task lighting in the home
  ดาวน์โหลด
  Leaflets
  Visuals
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
    
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
    
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
    
  เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง