อุปกรณ์เสริม

  ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

  The Essential MV MR16 Alu is part of the Philips "Value for Money" ranges. It is ideal for professional end-users looking for accent light - without a transformer - to create contrast in shops, hotels and restaurants.

  Benefits

  Accent light to create the perfect focus on the objects to be lit
  Aluminum reflector to direct most of the heat to the front, ideal for heat-sensitive ceilings and luminaires
  Best dimmability to meet different brightness requirements

  คุณสมบัติ

  Bright sparkling light to create ambient atmosphere.
  Excellent color rendering (Ra=100) to present the true color of objects.
  Instant start to offer direct brightness from the moment switch on.
  No mercury to ensure the safety usage.
  Reliable quality to be trusted.

  การประยุกต์ใช้งาน

  Shops, hotels and restaurants
  ดาวน์โหลด
  Leaflets
  Visuals
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
    
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
    
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
    
  เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง