อุปกรณ์เสริม

  ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

  The Essential LV MR11 is part of the Philips "Value for Money" ranges. It is a good choice for professional end-users looking for high-quality accent light to create contrast in shops, hotels and restaurants

  Benefits

  Accent light to create the perfect focus on the objects to be lit
  Cool beam to minimize the effects of halogen light on sensitive objects
  Best dimmability to meet different brightness requirements

  คุณสมบัติ

  Bright sparkling light to create ambient atmosphere.
  Excellent color rendering (Ra=100) to present the true color of objects.
  Instant start to offer direct brightness from the moment switch on.
  No mercury to ensure the safety usage.
  Reliable quality to be trusted.

  การประยุกต์ใช้งาน

  Shops, hotels and restaurants
  ดาวน์โหลด
  Leaflets
  Visuals
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
    
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
    
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
    
  เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง