อุปกรณ์เสริม

  ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

  Low-voltage, xenon gas-filled halogen burner with axial filament optically positioned in a glass reflector

  Benefits

  Cool beam as a large part of the heat generated is transmitted backwards through the back glass

  คุณสมบัติ

  High-intensity beam with a clearly defined beam spread
  Reflector has a light-reflecting, light-transmitting hard dichroic coating
  Constant high quality and aesthetics maintained over lifetime
  Wide range of 35mm and 50 mm types
  UV-Block front glass
  Excellent colour rendering
  GU5.3 or GU4 base for extra retention in luminaire

  การประยุกต์ใช้งาน

  Ideally suited for accent, task and decorative lighting in shops, stores, hotels, restaurants etc.
  ดาวน์โหลด
  Leaflets
  Visuals
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
    
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
    
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
    
  เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง