อุปกรณ์เสริม

  ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

  Low-voltage halogen burner in a lightweight, high-gloss anodised aluminium reflector giving a white halogen light

  Benefits

  Excellent accent lighting effects due to reduced spill light (clear versions only)

  คุณสมบัติ

  Integrated protective front glass
  Choice of clear or frosted glass
  High-intensity beam with an extremely clearly defined beam spread (clear glass versions only)
  Excellent colour rendering

  การประยุกต์ใช้งาน

  Excellent light source for accent and general lighting in shops, home, restaurants, galleries, exhibitions and museums
  ดาวน์โหลด
  Leaflets
  Visuals
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
    
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
    
  • เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง
    
  เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลง