More brands from

ค้นพบศักยภาพแห่ง ระบบแสงสว่างที่เชื่อมโยงถึงกัน


จากโฟกัสหลักในด้านคุณภาพแสง การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึก กล่าวได้ว่าระบบแสงสว่างที่เชื่อมโยงถึงกัน คือ การนำไฟ LED กับเทคโนโลยีสารสนเทศมารวมเข้าด้วยกันเพื่อมอบแสงที่เป็นมากกว่าแค่ความสว่าง และด้วยความสามารถในการเก็บรวบรวมและแบ่งปันข้อมูล ระบบจึงมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนลักษณะการใช้ชีวิตของเรา

คุณภาพแสง
ทุกที่และทุกเวลาที่ต้องการ

ปรับแต่งประสบการณ์

มอบคุณภาพแสงจากการใช้งานรูปแบบต่างๆ ด้วยสูตรแสง LED ที่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่และการใช้งาน ปรับแต่งโซลูชันระบบแสงสว่างด้วยแอพซอฟต์แวร์และการควบคุม เพื่อให้ได้ประสบการณ์เฉพาะตัวที่สร้างขึ้นมาเป็นพิเศษ

ประหยัดพลังงาน
สูงสุดถึง 80%

เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

เพิ่มพูนประสิทธิภาพและปรับปรุงการทำงาน ด้วยแสง LED ประหยัดพลังงานและ Internet of Things (IoT) ข้อมูลจากระบบแสงสว่างที่เชื่อมโยงถึงกันจะมอบความรู้ความเข้าใจในรูปแบบกิจกรรม ส่วนระบบตรวจตราและควบคุมจากระยะไกลจะช่วยให้สามารถปรับระดับแสงและกำหนดเวลาได้

ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึก
ตัดสินใจด้วยข้อมูลรอบด้าน

ความรู้ความเข้าใจที่มาพร้อมศักยภาพ

ใช้ศักยภาพของ Internet of Things (IoT) ด้วยอุปกรณ์แสงสว่าง LED ที่คอยตรวจตราจุดที่ไฟดับและวัดระดับการใช้งาน เพื่อช่วยวางแผนงานบำรุงรักษาพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มเซ็นเซอร์ในระบบแสงสว่างเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น และรองรับการประยุกต์ใช้ระบบเพิ่มมูลค่าอื่นๆ
ระบบแสงสว่างที่เชื่อมโยงถึงกัน

ใช้เวลาสองนาที
รับชมความเป็นไปได้

ระบบแสงจะเป็นมากกว่าความสว่างได้ไหม?

รวบรวมข้อมูลได้ไหม

เปลี่ยนอารมณ์ของเราได้ไหม

สนองตอบเมื่อเราเข้าสู่บริเวณได้ไหม

ทำให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ไหม

รับชมและค้นพบคำตอบ

ระบบแสงสว่างที่เชื่อมโยงถึงกันทำงานอย่างไร

ระบบแสงสว่างที่เชื่อมโยงถึงกัน
ให้คุณเชื่อมโยงในทุกหนทุกแห่ง

โอกาสของระบบแสงสว่างที่เชื่อมโยงถึงกันในตัวเมือง

สำรวจ เพิ่มเติม

ฟิลิปส์สร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับตัวเมือง

CityTouch คือแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สำหรับระบบแสงสว่างภายนอกอาคารจากฟิลิปส์ ซึ่งจะช่วยให้คุณควบคุมระบบไฟถนน และวิเคราะห์ข้อมูลของระบบแสงสว่างได้

ฟิลิปส์สร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับร้านค้า

การระบุตำแหน่งในอาคารด้วยอุปกรณ์ LED ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ภายในร้านของลูกค้าและช่วยให้การปฏิบัติงานภายในร้านดีขึ้นได้ ด้วยบริการแสดงตำแหน่งในอาคารที่มีความแม่นยำสูงเป็นพิเศษ

ฟิลิปส์ร่วมเป็นพันธมิตรด้านนวัตกรรม

ภูมิทัศน์มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วสม่ำเสมอ การร่วมมือกับพันธมิตรที่เหมาะสมจึงเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ

นวัตกรรม Internet of Things (IoT)

ระบบแสงสว่างของฟิลิปส์เติมศักยภาพให้เมืองอัจฉริยะ อาคารประสิทธิภาพสูง และนวัตกรรมด้านประสบการณ์ในร้านค้า ด้วยข้อมูลเชิงลึกตามเวลาจริงจากระบบแสงสว่างที่เชื่อมโยงถึงกันซึ่งมีความปลอดภัย และ Internet of Things (IoT)